nadpis

Aj napriek tomu, že server je uzavretý whitelistom a cez výberové konania sa snažíme eliminovať "minecraftových škodcov"
máme tu pár istých zásad a pravidiel, spolunažívania na serveri, ktoré by sa mali dodržiavať.


NEGRIEFUJ
- Úmyselne nepoškodzuj cudzie stavby a zbytočne nenič prírodu.

NEKRADNI
- Bez dovolenia majiteľa si neber veci ktoré ti nepatria.

NEZABIJAJ
- Nezabíjaj úmyselne ostatných hráčov a nekaz im tak pôžitok z hry.

TOLERUJ A BUĎ PRIATEĽSKÝ
- Server je o spoločnom hraní, preto toleruj ostatných hráčov a nesprávaj sa k ním nevhodne.

POUŽÍVAJ ROZUM
Nie na všetko sa dajú vymyslieť pravidlá. Na server hľadáme priateľských a slušných
hráčov. Preto toleruj ostatných a používaj vlastnú hlavu, na to aby si nekazil pôžitok a
radosť z hry ostatným hráčom, a pokiaľ niečo nevieš vždy je lepšie sa opýtať.


Spáť na úvod